Housing

 

Luggage storage https://www.lalalocker.com/en/ (discount code: nccuoip)
 
Email: crhuang@nccu.edu.tw
Tel: +886-2-2938-7911   Fax: +886-2-2938-7882
64 Chi-Nan Road, Sec. 2, Wen-Shan, Taipei, 116, Taiwan, ROC